HOME
De Agoria e-Health Awards worden uitgereikt ter bekroning van de beste ICT-projecten in de gezondheidssector die worden gerealiseerd in openbare instellingen, zorginstellingen en -organisaties, verzekeringsinstellingen of bij eender welke andere zorgverstrekker en die tegelijk bijdragen aan administratieve vereenvoudiging, verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening en van de systemen en processen en blijk geven van innovatie en aandacht voor samenwerking.

Op donderdag 1 juni 2017 verwelkomen wij u graag opnieuw in het Koloniënpaleis in Tervuren voor de zevende editie van de Agoria e-Health Awards.

Er zijn in totaal 5 awards:

E-Health Award voor beste innovatieproject (op het vlak van dienstverlening aan de patiënt ('patient care'), responsabilisering van de patiënt of ondersteuning van de medische praktijk)

Deze award wordt toegekend aan een project waarin de recentste technologische innovaties worden aangewend (m.b.t. dienstverlening aan de patiënt ('patient care'), responsabilisering van de patiënt of ondersteuning van de medische praktijk). Voor deze categorie is samenwerking met de industrie vereist.


E-Health Award voor beste project dat de kwaliteit van systemen verbetert en processen optimaliseert

Deze award wordt toegekend aan een ICT-project dat blijk geeft van innovatie in de kwaliteit van systemen en processen. Voor deze categorie is geen samenwerking met de industrie vereist.


E-Health Award voor grootste return (medische return, return voor de gebruiker, ROI ...)

Beloont een project dat op de meest eenvoudige manier de meeste doelstellingen voor de gebruiker en de overheid realiseert en tegelijk maximale waarde creëert voor de gebruiker, de overheid of de medische wereld (in termen van tijdswinst, vermindering van de administratieve last…). Voor deze categorie is samenwerking met de industrie niet vereist.


E-Health Award voor het beste mobile health project

Beloont een innoverend project en/of een project dat gebruikmaakt van de meest recente technologische innovaties en de nadruk legt op het aspect mobiliteit. Categorie open voor industriële spelers al dan niet met samenwerking met de zorgsector. Samenwerking is echter een pluspunt.


Beste e-Health-project

Met deze award wordt een e-healthproject in de kijker gezet dat indruk heeft gemaakt op de jury dankzij zijn innovatieve aspecten, de aandacht voor samenwerking, zijn return voor de gebruiker of de instelling, zijn herbruikbaarheidsaspecten enz.